Reklamasjon

yt_image


Produkter innenfor kategorien elektriske artikler kan ha 2 eller 5 års reklamasjonsfrist, jfr. Lov om forbrukerkjøp § 27. Det vurderes ut fra om produktet forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år eller ikke og vil derfor avhengig av type produkt og prisklasse.


Tilbehør har ikke en forventet levetid vesentlig lenger enn 2 år og har derfor 2 års reklamasjonstid, jfr. Lov om forbrukerkjøp §27.


Dersom du mener du har en reklamasjon eller en garantisak, ta kontakt med oss på kontakt oss-siden vår. Skriv inn ordrenummeret ditt som gjelder produktet du har kjøpt.